Afgelopen dinsdag heeft het kabinet versoepelingen aangekondigd aangaande de corona maatregelen. Dit is goed nieuws voor een ieder en ook voor de schaaksport. We kunnen, met inachtneming van de bestaande maatregelen, weer de interne competitie opstarten.

Omdat de horeca nog wel moeten sluiten om 22:00 uur heeft het bestuur in overleg met de Nieuwe Doelen besloten om de competitie te hervatten op de zaterdagmiddag. Dit zal voor de komende drie weken gelden zoals ook alle andere maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd.

Concreet houdt dit in dat we zaterdag 29 januari om 13:30 uur de interne competitie weer opstarten. De drie rondes die we hebben moeten missen zullen worden verwerkt in de stand met 50% voor een ieder. We starten dus in ronde 20.

Afbericht graag doorgeven aan mij voor zaterdagochtend 10:00 uur op 06-25545379 of op smquarre@hetnet.nl