KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

aan: Secretarissen en contactpersonen van alle schaakclubs van Dharma Tjiam betreft Update coronacrisis gevolgen schaakwereld

cc: Voorzitters en secretarissen regionale en bijzondere bonden, Algemeen Bestuur KNSB dd 24 april 2020 nr 20/20311

Update coronacrisis

Hierbij ontvangt u nieuwe informatie in verband met de coronacrisis. De vorige mailing die u van ons ontvangen hebt was van 17 april 2020.

Persconferentie 21 april – buiten-binnensporten

De minister-president heeft in de persconferentie van 21 april een lichte versoepeling van de maatregelen om het coronavirus in te dammen afgekondigd. Wat de sport betreft gaat het daarbij om het volgende:

– Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

– Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.

– Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

– Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

– Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Alhoewel er sprake is van een versoepeling voor met name kinderen t/m 12 jaar is ons meegedeeld dat dit helaas niet van toepassing is op schaken. De reden hiervoor is dat wij binnen sporten. Schaken op jeugdclubs en jeugdafdelingen is op de reguliere locatie dus nog steeds niet toegestaan. Wij hebben de vraag: ‘is schaakles in de schoolklas onder- of na schooltijd wel toegestaan als deze onder dezelfde voorwaarden worden georganiseerd als de andere basisschool of BSO activiteiten?’ wel uitgezet bij het ministerie van VWS, maar nog geen antwoord. We zullen u informeren wanneer er wijzigingen zijn. Georganiseerd schaken voor kinderen in de buitenlucht (met name t/m 12 jaar) is in kleine groepjes mogelijk toegestaan, maar dit kan per gemeente verschillen. Wij raden u aan dat met de gemeente te bespreken.

Informatie vanuit NOC*NSF In ons vorige bericht schreven wij al dat er spoedwetgeving aangaande het houden van digitale vergadering voor verenigingen in de maak is. Ondertussen is deze spoedwet digitaal vergaderen voor verenigingen aangenomen in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. De spoedwet geeft de mogelijkheid om: 1) digitaal te vergaderen/besluiten als AV; 2) het bestuur de bevoegdheid om de jaarvergadering (= de vergadering waar de jaarrekening wordt vastgesteld) 4 maanden uit te stellen. De statuten van de vereniging kunnen met de spoedwet worden overruled.

Wij verwijzen u graag naar deze informatie van NOC*NSF over het houden van een digitale vergadering: https://nocnsf.nl/sportdeelname/onze-diensten/advies-over-organiseren-algemenevergadering-tijdens-de-coronacrisis

Op deze webpagina vind u een stappenschema over het houden van een digitale vergadering.

Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem. Tel.: [023] 525 40 25. E-mail: bondsbureau@schaakbond.nl IBAN NL67 ABNA 089.17.43.537. BTW nr.: 25.66.692.B01. Website: www.schaakbond.nl
KNSB

Protocollen aankondiging Wij zijn voornemens om u volgende week twee protocollen te sturen:

o Een algemeen NOCNSF protocol ‘verantwoord sporten voor kinderen en jeugd’.

o Een schaakspecifiek protocol opgesteld door de KNSB voor schaken in een 1,5 meter samenleving. NOCNSF en de KNSB wachten op dit moment nog op goedkeuring van deze protocollen door het ministerie van VWS.

Evenementen geschrapt en online evenementen.

De persconferentie van 21 april heeft duidelijkheid opgeleverd ten aanzien van evenementen tot 1 september. Wat schaken betreft zijn onder andere de volgende evenementen afgelast in verband met de coronacrisis: – UpcoPAY Open NK Schaken Dieren (zou plaatsvinden 20-30 juli 2020). Volgend jaar hopen wij het toernooi te houden van 26 juli-5 augustus 2021. Zie de website www.schaken.nl/onk. – NK Senioren zal niet plaatsvinden in 2020. – ONJK Borne is afgelast en wordt in 2021 weer gehouden. – NJK (A, B, C) Almelo (10-16 aug) is afgelast en zal in 2021 weer worden gehouden. – De zomertoernooien SPAChess en Hogeschool Zeeland zijn ook afgelast.

Online evenementen:

-Er zal een online NK voor de leeftijdscategorieën A, B en C worden georganiseerd op vrijdag 1 mei.

– NK Online Bullet wordt georganiseerd door SG KiNG op Lichess op 9 en 10 mei, zie voor alle informatie https://schaakkalender.nl/events/view/3820

– De Europese schaakbond organiseert van 16-31 mei het Europees Online Kampioenschap op chess.com. Het toernooi wordt gespeeld in 5 ratinggroepen. Voor alle informatie zie https://www.chess.com/article/view/european-online-chess-championship2020?fbclid=IwAR14RDj5LwOVVzWS5UFXX3SuXL7O3kchjorS38VUV9o8sSJOGz3w4qS83Y

We zullen later nog een apart bericht op schaken.nl plaatsen over dit online EK.

Tip: Veel verenigingen kijken inmiddels naar mogelijkheden om hun interne competitie online te houden. Op de website schaken.nl zullen wij u ook met enige regelmaat informeren over online mogelijkheden en activiteiten.

Voor meer informatie kunt u de website van de KNSB bezoeken:

https://www.schaakbond.nl/nieuws/verbod-samenkomsten-tot-1-juni-gevolgen-voor-schaakevenementen-knsb-tot-en-met-juni