Schakers,

Naar aanleiding van de vele positieve antwoorden om op zaterdag te gaan schaken, i.p.v. de vrijdagavond, heeft het bestuur besloten om de interne competitie voor de komende drie weken te verplaatsen naar de zaterdagmiddag.

We zullen de zaal ruim opstellen om aan de 1,5 meter regel te kunnen voldoen. De extra zaal zal indien nodig er weer bij betrokken worden. We starten de interne competitie om 13:30 in de Nieuwe Doelen.

We zullen de reguliere speeltijd weer gaan instellen, dit houdt in 1:40 + 0,10 sec per zet. Als men niet kan op een zaterdag en men meldt zich af krijgt men 50% (i.p.v. 40%) van de eigenwaarde.

Afmeldingen voor de zaterdag graag doorgeven voor vrijdagavond 19:00 bij Sido Quarré, 06-25545379 of via de mail smquarre@hetnet.nl

We hopen dat we op deze manier, ondanks de beperkende maatregelen, een paar gezellige en sportieve middagen zullen hebben.

Het bestuur van KTV.