Elk jaar beginnen we het seizoen met de jaarvergadering op de laatste vrijdag van augustus. Dit jaar is sowieso al anders door het Corona-virus, zodoende is ook de datum van de jaarvergadering anders dan andere jaren.

De jaarvergadering is gepland op vrijdag 4 september om 20:00 in de Nieuwe Doelen. De agenda en de notulen van de vorige vergadering staan in het clubblad, deze zullen jullie een dezer dagen ontvangen.

Graag zien we jullie allen op vrijdag 4 september.

Met vriendelijke groet,

Bestuur K.T.V.