Keizersysteem – KTV 2018/2019

1. Systeem

De nummers 1 en 2 krijgen als waardecijfer 80, nummers 3 en 4 waardecijfer 78, nummers 5 en 6 waardecijfer 76, enz. De indeling geschied van boven naar het midden, en van onder naar het midden.
De aanvangsvolgorde wordt door loting bepaald in twee groepen. De eerste en tweede groep samen en groep 3 en 4.
Tot en met de 18e ronde wordt er na elke ronde geherwaardeerd, daarna krijgt men een vaste waarde en wordt er niet meer geherwaardeerd.

2. Het behalen van wedstrijdpunten

A. Spelen in de clubcompetitie.

Bij winst verkrijgt men het aantal punten van het waardecijfer van de tegenstander: 100%
Bij remise verkrijgt men de helft daarvan: 50%

B. Bij afwezigheid.

Met afbericht verkrijgt men 40% van de eigenwaarde 40%
Zonder afbericht 0 %
Na tweemaal geen afbericht, moet men zelf aan de competitieleider kenbaar maken
als men wil spelen.

C. Men is aanwezig, maar men kan niet voor de clubcompetitie spelen.

1. Er is een oneven aantal spelers: 80%
2. De afstand tussen beide mogelijke spelers is groter dan de speelperiode
lang is.
Op een normale avond: 75%
Wanneer op dezelfde vrijdag een bondswedstrijd gespeeld wordt: 60%
3. Spelers die (na 4 weken) gehouden zijn een afgebroken partij uit te spelen
krijgen: 50%
4. Leden welke ingedeeld zijn en niet kunnen spelen krijgen een winstpunt
toegekend: 100%

D. Wanneer een speler is opgesteld voor een bonds (beker) wedstrijd
zijn er verschillende mogelijkheden.
1. De wedstrijd is op vrijdag: 60%
2. De wedstrijd is niet op vrijdag en men geeft afbericht voor de vrijdag in
de wedstrijdweek: 50%
3. Men speelt twee wedstrijden van vrijdag tot vrijdag en men geeft afbericht
voor de eerstvolgende vrijdag: 75%
4. Spelen van het westfries kampioenschap, als afgevaardigde van KTV, op vrijdag: 60%
5. De wedstrijd is op zaterdag.
Als men de vrijdag voorafgaande aan de wedstrijd op zaterdag afbericht geeft 60%
6. Als iemand bepaalde werkzaamheden op vrijdagavond moet verrichten voor de
club, b.v. voorbereiding van een schaaktoernooi de volgende dag, behalve in de
laatste periode. 60%

3. Afbericht

Vrijdag voor 19:00 uur ALLEEN bij de competitieleider.
De indeling wordt tussen 19:00 en 20:00 uur opgemaakt, zodat een ieder om 20:00 uur kan beginnen.
De speler die door een oneven aantal niet kan spelen wordt door de competitieleider tussen 19.00 uur en 19.30 uur gebeld.

4. Overzicht wedstrijden

Totaal 36 ronden keizersysteem, + 1x jaarvergadering + 1x rapidschaken + 1x snelschaken.

De 36 avonden te verdelen in:
1e periode 12 avonden
2e periode 8 avonden
3e periode 8 avonden
4e periode 6 avonden
5e periode 2 avonden

5. Kampioenen.

Groep 1 kampioen groep 1 plus eventueel clubkampioen
Groep 2 kampioen groep 2 plus eventueel clubkampioen
Groep 3 kampioen groep 3 plus eventueel clubkampioen
Groep 4 kampioen groep 4 plus eventueel clubkampioen
Per groep zijn 3 prijzen beschikbaar.
De vier groepen worden gelijkmatig verdeeld. Dus bij 32 leden komen er 4 groepen van 8.
Iemand kan per seizoen maar één groep degraderen.

6. Indeling voor de clubcompetitie

a. Per periode kan men maar éénmaal tegen de zelfde tegenstander spelen.
b. Een tussenperiode van twee ronden is nodig om weer tegen een bepaalde tegen-
stander ingedeeld te kunnen worden, uitgezonderd de laatste periode.
c. De kleurverhouding wit/zwart tussen twee spelers mag niet groter dan 1 zijn.
d. Men mag niet meer dan drie keer achter elkaar met de zelfde kleur spelen.
e. Bij de indeling mag de afstand tussen twee spelers niet groter zijn dan de periode
lang is, uitgezonderd de laatste periode.
f. In de laatste ronde dient de wedstrijdleider rekening te houden met de standen van de diverse groepen. Als er nog gestreden wordt om een ereplaats in de interne competitie dan dienen de nummers 1 en 2 van de groep tegen elkaar te spelen, mits de twee spelers in de een na laatste ronde niet tegen elkaar gespeeld hebben.

7. Nieuwe leden

De beginwaardering wordt bepaald door de wedstrijdleiding. Zij tellen niet mee voor de prijzen maar wel voor het clubkampioenschap en voor plaatsing.
Voor nieuwe leden , die zich voor het begin van de eerste ronde aanmelden, bepaalt de wedstrijdleiding de groep waarin meegespeeld wordt voor de prijzen.

8. Grote competitie

Degene die aanwezig is maar niet kan spelen krijgt een remise toegekend.
Bij gelijk eindigen wint degene die de meeste partijen gespeeld heeft.
Groepswinnaars zijn uitgesloten voor de prijzen van de grote competitie.
Leden die ingedeeld zijn en niet kunnen spelen, krijgen een winstpunt toegekend.
Indien een bondswedstrijd op vrijdag wordt gespeeld, telt het resultaat van deze partij mee voor de grote competitie.

PUNTENTELLING

groep 1 groep 2 groep 3 groep 4
w r v w r v w r v w r v
groep 1 4 2 0 3 1,5 0 2 1 0 1 0,5 0
groep 2 4 2 0 3 1,5 0 2 1 0 1 0,5 0
groep 3 4 2 0 3 1,5 0 2 1 0 1 0,5 0
groep 4 4 2 0 3 1,5 0 2 1 0 1 0,5 0

Bij bondswedstrijden is de puntentelling het zelfde.
De grote competitie gaat direct aan het begin van het seizoen in.

9. Afgebroken partijen

Deze worden voorlopig genoteerd met de meest waarschijnlijke uitslag.
Dit wordt bepaald door de wedstrijdleider.

10. Hoe te handelen bij een afgebroken partij

Om half twaalf worden nog aan de gang zijnde partijen op de normale wijze afgebroken.
Mogelijkheden voor het uitspelen van een afgebroken partij zijn:
a. Uitspelen op vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur.
b. Uitspelen op een andere avond, plaats en tijd zelf bepalen.
c. Mondelinge overeenstemming.

De uitslag van de afgebroken partij dient uiterlijk 4 weken na de aanvang van de partij, voor 20.00 uur bij de wedstrijdleider bekend te zijn. Anders worden betrokkenen telkens weer tegen elkaar ingedeeld totdat de uitslag van de partij vast staat.
De vergoeding voor niet spelen bedraagt dan 50% van de eigen waarde.
11. De Davidbeker

Hiervoor kunnen alleen leden meedingen die zich in het vorige seizoen geplaatst hebben op de eindranglijst.
Degene die de meeste plaatsen stijgt op de ranglijst wint de beker voor een jaar.
Bij gelijk eindigen gaat de laagstgeklasseerde speler van de beginranglijst voor.
De plaatsen die u het afgelopen seizoen gedaald bent worden het komende seizoen van de stijging op de ranglijst afgehaald.

12. Bondsprijs

Dit betreft een prijs die toegekend wordt aan degene die de beste prestatie geleverd heeft in de bondscompetitie. Om voor deze prijs in aanmerking te komen moeten minimaal 5 partijen gespeeld worden in het eigen team.

13. Wedstrijdregels

Iedereen moet voor de partij aan de competitieleider kenbaar maken hoe laat hij de partij wil beëindigen. Gebeurt dit niet, dan wordt aangenomen dat minimaal tot tien over half twaalf wordt doorgespeeld.
Het speeltempo is voor beide spelers 100 minuten voor de gehele partij, met een toevoeging van 10 seconden per zet vanaf het begin van de partij.

Als beide spelers dit voor de wedstrijd afspreken, dan kan ook het oude speeltempo gehanteerd worden: de eerste 36 zetten in 1,5 uur, daarna 20 zetten in 20 minuten.
Bij voortzetting van de partij wordt het tempo 20 zetten per uur.
Als beide spelers dit voor de partij afspreken kan de partij na 36 zetten ook in 20 minuten versneld uitgespeeld worden.

14. Algemeen

In onvoorziene gevallen beslist de wedstrijdcommissie.

Snelschaakkampioenschap K.T.V.

Gespeeld wordt op de laatste avond van het seizoen. Voor de indeling zal gekeken worden naar de eindstand van de dan net beëindigde clubcompetitie.
Ook zal gekeken worden naar de eindstand van het vorige snelschaakkampioenschap.
Afhankelijk van de deelname zal gespeeld worden in groepen van 6 of 10 spelers.
Speeltempo : 10 minuten per persoon.
Bij gelijk eindigen beslist de onderlinge partij(en), is (zijn) deze gelijk, dan wordt er geloot.

Westfries Schaakkampioenschap

Van KTV worden de eerste twee beschikbare spelers van de eindranglijst van het afgelopen seizoen afgevaardigd naar dit kampioenschap.